Főoldal      Rólunk      Szécsényfelfalu

Szécsényfelfalu


Fekvése:


–  Szécsényfelfalu a fővárostól 110 km-re, a 22. számú főúttól 2 km-re található
    az
 Észak-Cserhátban
.


–  Nógrád megye székhelyétől, Salgótarjántól25 km-re, Szécsény várostól, mint
   körzetközponttól 9 km 
távolságra található.


–  A falut terszeti adottsága, gazdag növény- és állatvilága, kitűnő klímája teszi
   vonzóvá.


–  A település egy völgykatlanban terül el, dombok ölelik körül


–  legmagasabb pontja 401 m - és egy patak szeli ketté, amely a Ménes-patakba
   folyik.

Szécsényfelfalu látképe


–  Vadállománya jelentős, főként vaddisznó, őz, szarvas, muflon, nyúl és fácán található a faluhoz tartozó 240 ha erdőterületben.


Története:


–   A települést a tatárjárás korában alapíthatták, így közel 800 éves múltra tekint vissza.


–  Az első írásos feljegyzés 1548-ból származik, ekkor Nyakazó György birtoka volt a kicsiny falu, majd a XVI. században török hódoltság alá került.


–  A következő évszázadokban egymás után több földesúr is birtokba vette a falut, a huszadik század elején a település legnagyobb birtokosa Pejacsevich Mikó Endre volt.


Gazdasága:

  A lakosság megélhetésének forrását a 70-es években a bányászat jelentette, ezért a rendszerváltás utáni bányabezárások súlyosan érintették az itt élőket.


– Az egyéni és társas vállalkozások a szolgáltatás és a kereskedelem területén tevékenykednek.


–  Mezőgazdasági terület állattartásra és konyhakert művelésre alkalmas.-   Az erdő- és vadgazdálkodás terén kiváló lehetőségeket nyújt a község: a legelők szarvasmarha- és juhtenyésztésre, az erdőszél kecsketartásra alkalmas.


–   A ’90-es évek elnéptelenedése után sok üresen álló parasztház vár rendbe hozásra, mindez pedig vonzóerőt jelenthet a nógrádi tájat kedvelők számára, akár hétvégi házként, akár vendégházként szolgálja az ide látogatók felüdülését.     Kihasználva a pályázati lehetőségeket a település fejlődésnek indult: •  Kialakításra került az orvosi és fogorvosi rendelő, a polgármesteri hivatal.
 •  Felújították az óvodát, az alsó fokú általános iskolát és a művelődési ház épületét, a ravatalozót, valamint a sportöltözőt és az utak többségét.
 •  Létrehozták az idősek napközi otthonát, a falugondnoki szolgálatot.
 •  Megnyitásra került az önkormányzat által működtetett szociális bolt.
 •  Bevezetésre került a település vezetékes földgázzal való ellátása, megépült a szennyvízhálózat.
 •  Megnyitotta kapuit az újonnan kialakított, közétkeztetést ellátó konyha.


Látnivalók:


–  A falu látnivalói közül elsőként kell említenünk a kúriákat, amelyek a XIX. századból valók: • egyiket Prónay Mihály építtette 1845 körül,
 • a másikat Glos Sámuel 10 évvel később,
 • a harmadik Ambrózy-kúria 1868-ban épült.

–  A falu római katolikus temploma barokk stílusban épült, 1745-ben. A templom néhány részletében a kora gótikus stílust is megőrizte. A Brunner József öntötte harang 1791-ből való, a torony fazsindelyét 1995-ben készítették.


–  A Lourdes-i barlang és stáció 1964-ben készült.


–  A faluban járva érdemes még megnéznünk néhai Kuris József házát. A kovácsmester egykor még tojásokat is patkolt, portájának díszes vaskapuja említésre méltó.Területe, népessége:


–  Szécsényfelfalu község közigazgatási területe 821 Ha, ebből 766 Ha külterület és 55 Ha belterület.


–  Lakóinak száma alig haladja meg a 400 főt.


–  A település polgármestere: Keresztes Imre


–  Képviselők: 


 • Bódi Imre,
 • Licskó Ottó Péter,                          
 • Várhegyi Gabriella,
 • Kovács Zoltán


Civil szervezetek:

– Szécsényfelfalu Községért Közalapítvány


– Felfalui Vadrózsa Nyugdíjas Klub


– Szécsényfelfalu Községi Polgárőr Egyesület